Appme

Growing the Economy & Creating High Quality Jobs

สิ่งสำคัญของผู้ให้บริการลูกค้า ที่จะต้องมี

สิ่งสำคัญของผู้ให้บริการลูกค้า ที่จะต้องมี

ลูกค้าถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำสำหรับธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพราะบริษัทจะเติบโตก้าวหน้าไปได้หรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับ หางาน customer service หรือผู้ให้บริการลูกค้านั่นเอง โดยการทำให้ลูกค้าประทับใจได้มากที่สุด ก็จะเป็นการเรียกความไว้วางใจกับลูกค้าได้มากเท่านั้น ลูกค้าก็อยากจะอยู่กับบริการของทางบริษัทได้ยาวนานขึ้น และผลกำไรก็จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นผู้ที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้บริการลูกค้า คุณสมบัติต่างๆ ที่ผู้บริการสินค้าจะต้องมี เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ ลองมาดูว่าคุณสมบัติที่สำคัญในการให้บริการลูกค้ามีอะไรบ้าง ที่จะช่วยสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้ดีกว่าเดิม

1.ให้บริการอย่างเท่าเทียม

การให้บริการที่ดี ผู้ที่ให้บริการจะต้องไม่เลือกปฏิบัติกับลูกค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นเห็นลูกค้าเป็นคนมีฐานะ ก็เอาใจเป็นอย่างดี แต่เมื่อเป็นลูกค้าที่ดูไม่ค่อยจะโดดเด่น ก็เลือกปฏิบัติอีกอย่างหนึ่ง ลักษณะเช่นนี้ถือว่าไม่เหมาะสมอย่างยิ่งของการให้บริการ ดังนั้นควรจะให้บริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคน เพื่อที่จะให้ลูกค้าทุกประเภทประทับใจในการให้บริการ

2.ให้ความสำคัญกับลูกค้า

การติดต่อกับลูกค้าผู้ที่ หางาน customer service จะต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าทุกเรื่อง โดยการตั้งใจปฏิบัติตามคำขอร้องหรือความช่วยเหลือต่างๆ ด้วยความเต็มใจ และให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างตรงไปตรงมาไม่อ้อมค้อม หรือว่าจงใจปิดบัง ไม่เช่นนั้นลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้รับการให้บริการที่ดีพอ

3.รักษาหน้าลูกค้า

ถึงแม้บางครั้งลูกค้าอาจจะพูดผิดหรือว่าเข้าใจอะไรผิดไปบ้าง ผู้ที่ให้บริการลูกค้าก็ไม่ควรจะพูดหรือกระทำการใดๆ ที่เป็นการหักหน้าลูกค้าเป็นอันขาด เพราะนั่นจะทำให้ลูกค้ารู้สึกเสียความมั่นใจและไม่ประทับใจในการให้บริการด้วย ซึ่งหากการ หางาน customer service มีเทคนิคที่จะช่วยรักษาหน้าลูกค้าได้ ก็จะช่วยให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้น เป็นการมัดใจลูกค้านั่นเอง

4.รับใช้ด้วยความเต็มใจ

ทุกอย่างที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ ผู้ให้บริการจะต้องทำหน้าที่นั้นด้วยความเต็มใจ มีความกระตือรือร้นที่จะทำ เพื่อให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีความตั้งใจที่ต้องการอยากจะช่วยเหลืออย่างแท้จริง และให้ลูกค้าได้รู้สึกว่าเป็นการจ่ายเงินที่คุ้มค่ากับการให้บริการ และถ้าทำได้เช่นนี้ก็จะช่วยให้ลูกค้าไม่อยากจะไปใช้บริการของที่อื่นเลย อยากจะใช้บริการกับเราเท่านั้น

5.ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา

หากมีปัญหาใดที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือการ หางาน customer service จะต้องให้ข้อมูลที่ชัดเจนอย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลหรือให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ผิดๆ ไป และอธิบายสิ่งต่างๆ ให้กับลูกค้าเข้าใจอย่างถ่องแท้โดยที่ไม่มีการตำหนิลูกค้า หากลูกค้าไม่สามารถเข้าใจในสิ่งที่พูดทั้งหมด

6.มีความอดทนสูง

บางครั้งการเป็นผู้ให้บริการก็อาจจะต้องเจอกับสถานการณ์กดดันหลายอย่าง ดังนั้นผู้ที่ให้บริการจะต้องใช้ความอดทนที่สูงมาก ยิ่งการเจอลูกค้าหลายประเภท ก็ยิ่งต้องเข้าใจในเรื่องของลูกค้าแต่ละคน

จะเห็นว่าผู้ที่จะเข้ามา หางาน customer service ต้องเป็นผู้ที่มีใจรักในงานนี้จริงๆ เพราะหัวใจของการทำงานบริการคือต้องทำงานกับคน ซึ่งปัญหามีมากกว่าการทำงานกับเครื่องจักร และต้องมีจิตวิทยาในการสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าด้วย

Walter Rhodes

Related Posts