Appme

Growing the Economy & Creating High Quality Jobs

5 เคล็ดลับการเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่

5 เคล็ดลับการเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่

หากว่ากันด้วยเรื่องของการ “เทรดหุ้น” แล้วหล่ะก็…เป็นอะไรที่ใครหลายๆ คนสนใจเป็นอย่างมากเลยหล่ะครับ เพราะการเล่นหุ้นนับว่าเป็นการสร้างรายได้ที่ดีช่องทางหนึ่งเลยก็ว่าได้ แต่สิ่งที่ทุกๆ ท่านต้องรู้คือ “ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอ” นั้นเองครับ บทความนี้จึงอยากพาทุกๆ ท่านไปหาความรู้และแนวทางเกี่ยวกับ “5 เคล็ดลับการเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่” ที่จะช่วยให้ทุกๆ ท่านเทรดหุ้นเบื้องต้นกันครับ

ทำความรู้จักกับการเทรดหุ้น

การเทรดหุ้น คือ การลงทุนโดยการซื้อขายทุนทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์ที่ได้ทำการลงทะเบียนเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่ได้รับการรองรับไว้นั้นเอง

โบรกเกอร์คืออะไร?

บริษทหลักทรัพย์หรือโบรกเกอร (Broker)คือ บัรษิททั ที่ได้รับการอนุญาตประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเข้าเป็น “ระบบสมาชิก” ของตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทําให้สามารถส่งคําสั่งซื้อขายหลักทรัพทย์เข้าสู่ระบบซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์ได้โดยตรง

หุ้นคืออะไร?

หุ้น หรือ Stock เป็นตราสารที่กิจการออกให้แก่ผู้ถือ (Holder) เพื่อระดมเงินทุนไปใช้ในกิจการ โดยผู้ถือตราสารทุนจะมีฐานะเป็น “เจ้าของกิจการ” ซึ่งจะมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีสิทธิในทรัพย์สิน และรายได้กิจการ รวมทั้งมีโอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล (Dividend) ซึ่งอยู่กับผลกำไร และข้อตกลงของกิจการนั้นๆ

โดยทั่วไปหุ้นแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. หุ้นสามัญ (Common Stock) เป็นตราสารที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัด (บมจ.) ที่ต้องการระดมเงินทุนจากประชาชน โดยผู้ถือหุ้นสามัญจะมีสิทธิร่วมเป็นเจ้าของบริษัท มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่ กล่าวคือ ร่วมเป็นผู้ตัดสินใจในปัญหาสำคัญในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การเพิ่มทุน การจ่ายปันผล การควบรวมกิจการ ฯลฯ

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญยังมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทมีผลกำไร และมีโอกาสได้รับกำไรจากส่วนต่างของราคาเมื่อราคาหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นตามศักยภาพของบริษัท รวมถึงมีโอกาสได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นออกใหม่ เมื่อบริษัทเพิ่มทุนหรือจัดสารใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น

2. หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred Stock) เป็นตราสารที่ผู้ถือมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการเช่นเดียวกับหุ้นสามัญ แม้จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เมื่อกิจการมีกำไรจากการดำเนินงาน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิจะได้รับเงินปันผลในอัตราคงที่ ซึ่งอาจจะมากหรือน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญก็ได้ ขณะเดียวกัน หากกิจการนั้นต้องเลิกกิจการ และมีการชำระบัญชีโดยการขายทรัพย์สิน ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ์ก็จะได้รับเงินคืนทุนก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ

(ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

5 เคล็ดลับการเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่

●เปิดพอร์ตที่ใช่ เลือกโบรกที่ชอบและปลอดภัยได้รับการรับประกัน

●ทดลอง เล่นหุ้น หรือ เริ่มลงทุนทีละน้อย เพื่อหาแนวทางที่ใช่เปิดพอร์ตแล้ว เริ่มต้นลงทุนกันเลยหรือถ้ายังไม่มั่นใจ “ทดลองเล่นหุ้น” ผ่านการเปิดพอร์ตในเว็บไซด์ Streaming Click2win ซึ่งเป็นโครงการของ SET จุดเด่นคือ มีวงเงิน 5 ล้านบาทให้ลองเล่นในสภาวะตลาดจริง แต่ข้อด้อยคือ ทุกๆ 3 เดือนระบบจะเคลียร์พอร์ตและเริ่มต้นใหม่นั้นเองครับ

●รู้จักชื่อในทางการของตลาดหุ้นของบริษัทที่เราสนใจพร้อมกับศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับ

●รู้จักกับศัพท์พื้นฐานของนักลงทุนแบบต่างๆ ซึ่งหากเราเล่นหุ้นใน SET Index (ดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ย่อมจะมีศัพท์ที่เราควรต้องรู้ก่อน เช่น Ceiling / Floor ราคาเสนอขาย/เสนอซื้อ สูงสุดและต่ำสุดของหุ้น, Circuit Breaker เกณฑ์สั่งหยุดการซื้อขายชั่วคราว, Ticker แสดงการ Match หุ้น ว่าในตลาดมีการซื้อขายหุ้นไหนบ้างแล้ว, XD ผู้ซื้อไม่ได้รับสิทธิปันผล (ถ้าอยากได้ปันผลต้องซื้อหุ้นก่อนมีเครื่องหมายนี้), XR   ผู้ซื้อไม่ได้สิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่

● รู้จักการ Cut loss ให้เป็น ถ้าหากการตัดใจเรื่องความรักว่ายากแล้ว การตัดใจขายหุ้นตอนที่ราคาขาดทุนสำหรับนักลงทุนมือใหม่นั้นยากเสมอเช่นกัน

เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับข้อมูลเกี่ยวกับ “5 เคล็ดลับการเทรดหุ้นสำหรับมือใหม่” ที่เราได้หามาฝากทุกๆ ท่านกันในบทความนี้ครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ

Walter Rhodes

Related Posts