Appme

Growing the Economy & Creating High Quality Jobs

Tag: สังคมเมือง

Tag: สังคมเมือง

วิถีชีวิตคนเมือง เรียบง่ายหรือวุ่นวายกันแน่

วิถีชีวิตคนเมือง เรียบง่ายหรือวุ่นวายกันแน่

ว่าด้วยเรื่องของการดำเนินชีวิตในยุคที่เจริญทางเทคโนโลยี สิ่งที่เราสัมผัสได้เป็นอย่างแรก คือ ความเปลี่ยนแปลงทางความเป็นอยู่  รูปแบบการดำเนินชีวิต ในยุคปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมองย้อนกลับไปในสมัยก่อน การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นสังคมเมืองและสังคมชนบทที่เรา มักจะกลับบ้านทำอาหารง่ายๆรับประทานหากมีมากก็แบ่งปันเพื่อนบ้านการทำกับข้าวเพียงอย่างเดียวจึงช่วยให้เรามีกับข้าวเพิ่มขึ้นอีก 2-3 อย่าง แต่ในปัจจุบันนี้ภาพแบบนี้แทบจะไม่มีให้เราเห็น ยกเว้นแต่ในชนบท ที่ยังคงพอมีบ้างสำหรับการหยิบยื่น แบ่งปันอาหารและความเป็นอยู่ที่ดีแบบนี้แก่กัน หันกลับมามองในสังคมเมือง เราก็จะเห็น ความแตกต่างจากสิ่งเหล่านี้คือรูปแบบการใช้ชีวิตที่เร่งรีบ ความประหยัดมัธยัสถ์ ที่มันจำเป็นต้องทำเพื่อความอยู่รอด การซื้ออาหารเพื่อท้องเดียวปากเดียวเป็นเรื่องปกติของคนในเมือง และรูปแบบการใช้ชีวิตที่สำคัญอีกอย่างคือเราหันไปฝากท้องของเราเอาไว้กับซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อที่ถือว่าเป็นตู้เย็นประจำบ้าน เพราะความง่ายสะดวกและรวดเร็วตอบโจทย์รูปแบบการดำเนินชีวิตของเรานั่นเอง  ก่อนที่เราจะรู้จักเซเว่นอีเลฟเว่น มีซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่เป็นต้นตำรับ…